title site, tytuł strony, nagłówek strony
WARSZTATY - EFEKTY PROGRAMU
 
 

Dowód 1

 

Pismo dziecka przed zastosowaniem     Pismo dziecka po 3 m-cach stosowania

programu "6 kroków wyjścia z alergii"    programu "6 kroków wyjścia z alergii"

 

Dowód 2

 

Wpływ zaleceń programu 6 kroków wyjścia z alergii na likwidację Helicobacter Pylori, bez wspomagania farmakologicznego.

 

Dowód 3

Wpływ diety na IgE całkowite

 

Dowód 4

 

Wpływ diety na Candida Albicans

Przed dietą: